Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Văn bản:

- Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội đến năm 2020 tỉnh Ninh Thuận

- Quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020

Định dạng tài liệu: (.doc)

 (nvl-lva-tqt-Acvn10)

 

Date published: 09.01.2021 | 14:38
Available in Ebook

Báo cáo tổng thể quy hoạch phát triển kinh tế xã hội đến năm 2020 – Quy hoạch chung tỉnh Ninh Thuận

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Văn bản:

- Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội đến năm 2020 tỉnh Ninh Thuận

- Quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020

Định dạng tài liệu: (.doc)

 (nvl-lva-tqt-Acvn10)

 

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]