0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
0 EP
Định mức vật tư trong xây dựng

Tài liệu này gồm 2 phần:

Phần I – Định mức sử dụng vật tư

Phần II – Định mức hao hụt vật liệu các khâu

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

(nlh)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi
Ý kiến bạn đọc: