Tài liệu này gồm 2 phần:

Phần I – Định mức sử dụng vật tư

Phần II – Định mức hao hụt vật liệu các khâu

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

(nlh)

Date published: 16.11.2016 | 16:30
Available in Ebook
Định hình - Mẫu văn bản khác
0 EP

Định mức vật tư trong xây dựng

Tài liệu này gồm 2 phần:

Phần I – Định mức sử dụng vật tư

Phần II – Định mức hao hụt vật liệu các khâu

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

(nlh)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]