0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
40 EP
Dự án đầu tư xây dựng nhà máy Chế biến gỗ và sản xuất hàng nội thất xuất khẩu

Thành phần dự án:

-Chương I: Những căn cứ đầu tư mở rộng dự án

-Chương II: Lựa chọn hình thức đầu tư, nội dung đầu tư

-Chương III: Địa điểm đầu tư và phương án giải phóng mặt bằng

-Chương IV: Chương trình và các yếu tố cần đáp ứng

-Chương V: Phương án đầu tư và xây dựng

-Chương VI: Phương án tài chính và tổng hợp kinh phí đầu tư

Định dạng file PDF

 

(bt)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi
Ý kiến bạn đọc: