Thành phần dự án:

-Chương I: Những căn cứ đầu tư mở rộng dự án

-Chương II: Lựa chọn hình thức đầu tư, nội dung đầu tư

-Chương III: Địa điểm đầu tư và phương án giải phóng mặt bằng

-Chương IV: Chương trình và các yếu tố cần đáp ứng

-Chương V: Phương án đầu tư và xây dựng

-Chương VI: Phương án tài chính và tổng hợp kinh phí đầu tư

Định dạng file PDF

 

(bt)

Date published: 22.07.2016 | 10:30
Available in Ebook
Định hình - Mẫu văn bản khác
40 EP

Dự án đầu tư xây dựng nhà máy Chế biến gỗ và sản xuất hàng nội thất xuất khẩu

Thành phần dự án:

-Chương I: Những căn cứ đầu tư mở rộng dự án

-Chương II: Lựa chọn hình thức đầu tư, nội dung đầu tư

-Chương III: Địa điểm đầu tư và phương án giải phóng mặt bằng

-Chương IV: Chương trình và các yếu tố cần đáp ứng

-Chương V: Phương án đầu tư và xây dựng

-Chương VI: Phương án tài chính và tổng hợp kinh phí đầu tư

Định dạng file PDF

 

(bt)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]