0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Dự báo dân số Việt Nam năm 2009 - 2049

Định dạng tài liệu: Bản thuyết minh file Word (.doc)

Dự báo dân số Việt Nam năm 2009 - 2049

 - Việt Nam là một trong số những quốc gia có tốc độ già hóa nhanh nhất thế giới. Trong khi các nước phát triển có nhiều thập kỷ đến hàng thế kỷ mới chuyển đổi từ giai đoạn già hóa dân số sang giai đoạn dân số già như Pháp 115 năm, Australia 73 năm; Trung Quốc 26 năm; tiến trình này ở Việt Nam chỉ diễn ra trong 15 năm

Dự báo dân số Việt Nam năm 2009 - 2049

  Căn Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009 được tiến hành vào thời điểm 0 giờ ngày 1 tháng 4 năm 2009 không những cung cấp nguồn số liệu quý báu và cơ bản cho công tác đánh giá quá trình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong những năm trước Tổng điều tra, mà kết quả của Tổng điều tra còn là đầu vào chính xác nhất cho dự báo dân số

* Thông tin đồ án quy hoạch:

  Thời điểm lập quy hoạch: năm 2009

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Dự báo dân số Việt Nam năm 2009 – 2049

Nguồn tài liệu: Tổng cục thống kế - Bộ kế hoạch và đầu tư

(qtrinh98-Acvn8)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi