Mục tiêu, nhiệm vụ và yêu cầu cảu gói thầu.

* Mục đích của gói thầu: Chủ đầu tư muốn lựa chọn Nhà thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị gắn với công trình của dự án: Xây dựng, cải tạo, nâng cấp Viện vệ sinh – giai đoạn 2 tuân thủ quy chuẩn, quy phạm đáp ứng về mặt tiến độ của dự án để thực hiện các nội dung công việc chủ yếu sau:

+ Tư vấn giám sát quản lý chất lượng, khối lượng công tắc thi công cải tạo;

+ Tư vấn giám sát quản lý chất lượng, khối lượng công tác lắp đặt thiết bị gắn với công trình;

+ Giám sát và quản lý tiến độ thi công công trình;

+ Tư vấn giám công tác an toàn lao động, đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ;

* Phạm vi công việc đối với nhà thầu:
 - Thông báo về nhiệm vụ, quyền hạn của các cá nhân trong hệ thống quản lý chất lượng của chủ đầu tư, nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình, cho các nhà thầu có liên quan biết để phối hợp thực hiện;

* Yêu cầu của công tác giám sát: phải thường xuyên, liên tục trong quá trình thi công xây dựng, trung thực khách quan khôn vụ lợi. Giám sát công trình theo đúng tiến độ quy định, đảm bảo chất lượng công trình theo đúng bản vẽ thiết kế đã được phê duyệt và theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng được áp dụng.

Định dạng tài liệu file Word(.dwg)

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

(datktxd)

Date published: 24.04.2017 | 11:14
Available in Ebook
Định hình - Mẫu văn bản khác
30 EP

Giải pháp và phương pháp luận tổng quát do nhà thầu đề xuất để thực hiện dịch vụ tư vấn

Mục tiêu, nhiệm vụ và yêu cầu cảu gói thầu.

* Mục đích của gói thầu: Chủ đầu tư muốn lựa chọn Nhà thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị gắn với công trình của dự án: Xây dựng, cải tạo, nâng cấp Viện vệ sinh – giai đoạn 2 tuân thủ quy chuẩn, quy phạm đáp ứng về mặt tiến độ của dự án để thực hiện các nội dung công việc chủ yếu sau:

+ Tư vấn giám sát quản lý chất lượng, khối lượng công tắc thi công cải tạo;

+ Tư vấn giám sát quản lý chất lượng, khối lượng công tác lắp đặt thiết bị gắn với công trình;

+ Giám sát và quản lý tiến độ thi công công trình;

+ Tư vấn giám công tác an toàn lao động, đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ;

* Phạm vi công việc đối với nhà thầu:
 - Thông báo về nhiệm vụ, quyền hạn của các cá nhân trong hệ thống quản lý chất lượng của chủ đầu tư, nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình, cho các nhà thầu có liên quan biết để phối hợp thực hiện;

* Yêu cầu của công tác giám sát: phải thường xuyên, liên tục trong quá trình thi công xây dựng, trung thực khách quan khôn vụ lợi. Giám sát công trình theo đúng tiến độ quy định, đảm bảo chất lượng công trình theo đúng bản vẽ thiết kế đã được phê duyệt và theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng được áp dụng.

Định dạng tài liệu file Word(.dwg)

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

(datktxd)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]