Thành phần bản vẽ bao gồm:

1. Giấy ủy quyền

2. Đơn dự thầu

3. Bảo lãnh và cam kết gói thầu

4. Thỏa thuận liên doanh

5. Năng lực của nhà thầu

6. Nhân sự bố trí cho gói thầu

7. Máy thi công

8. Sơ đồ tổ chức hiện trường

Mục lục - bìa

Định dạng tài liệu file Word(.doc)

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

 

Ht-nvq

Date published: 14.02.2017 | 09:11
Available in Ebook
Định hình - Mẫu văn bản khác
300 EP

Hồ sơ dự thầu Dự án cải tạo và nâng cấp đường

Thành phần bản vẽ bao gồm:

1. Giấy ủy quyền

2. Đơn dự thầu

3. Bảo lãnh và cam kết gói thầu

4. Thỏa thuận liên doanh

5. Năng lực của nhà thầu

6. Nhân sự bố trí cho gói thầu

7. Máy thi công

8. Sơ đồ tổ chức hiện trường

Mục lục - bìa

Định dạng tài liệu file Word(.doc)

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

 

Ht-nvq

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]