0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
200 EP
Hồ sơ xin phê duyệt chủ trương đầu tư (cấp giấy chứng nhận đầu tư)

Theo quy định của Luật Đầu tư 2014 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015 và Nghị định 59/2015/NĐ/CP về quản lý dự án đầu tư có quy định chi tiết về hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp quyết định chủ trương đầu tư như sau:

Hồ sơ xin phê duyệt chủ trương đầu tư ( cấp quyết định chủ trương đầu tư) dự án đầu tư bao gồm:

-Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;

- Bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;

- Đề xuất dự án đầu tư : nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án;

- Bản sao Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

- Một số đề xuất khác…..

Chúng tôi đưa ra Bộ tài liệu tham khảo: Hồ sơ xin phê duyệt chủ trương đầu tư ( cấp giấy chứng nhận đầu tư) của dự án Tổ hợp khách sạn dịch vụ được lập năm 2017 với đầy đủ các nội dung theo quy định nhà nước.

Tài liệu bao gồm 2 phần:

*) Phần I: Nội dung đề xuất dự án đầu tư  gồm 10 chương, khoảng 70 trang (định dạng .Doc)

+Chương 1: Sự cần thiết phải đầu tư

+ Chương 2: Giới thiệu nhà đầu tư

+ Chương 3: Địa điểm, hiện trạng khu đất

+ Chương 4: Quy mô và hình thức đầu tư

+ Chương 5: Giải pháp quy hoạch, thiết kế

+ Chương 6: Đánh giá tác động môi trường

+ Chương 7: Tổng mức đầu tư

+ Chương 8: Phân tích hiệu quả dự án

+ Chương 9: Phương án kinh doanh và kế hoạch khai thác dự án

+ Chương 10: Kết luận và kiến nghị

*) Phần II: Bảng Excel tính toán phương án tài chính sơ bộ của dự án Tổ hợp khách sạn dịch vụ (gồm 7 sheet phụ lục - bao gồm 13 bảng từ Bảng 1,2,3,…13) định dạng (.xls)

+ Phụ lục 1: Thông số dự án ( gồm 3 bảng 1,2,3)

+ Phụ lục 2: Tổng hợp các chỉ tiêu kinh tế- kỹ thuật ( gồm 1 bảng 4)

+ Phụ lục 3: Khái toán chi phí xây dựng

+ Phụ lục 4: Tổng mức đầu tư dự án ( bảng 5)

+ Phụ lục 5: Nhu cầu vốn và tiến độ giải ngân vốn ( bảng 6)

+ Phụ lục 6: Bảng tính FS – hiệu quả dự án ( bảng 7,8,9,10,11,12)

+ Phụ lục 7: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và hiệu quả ( bảng 13)

Sau khi có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, chủ đầu tư sẽ tổ chức lập Báo cáo nghiên cứu khả thi theo quy định tại Điều 54 của Luật Xây dựng Số: 50/2014/QH13 năm 2014 để trình người quyết định đầu tư tổ chức thẩm định dự án, quyết định đầu tư.

Để tham khảo bộ tài liệu “Mẫu hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi (lập dự án đầu tư) khu đô thị mới được lập năm 2017” có thể dowload theo đường link sau: https://thuvienxaydung.net/document/dinh-hinh-mau-van-ban-khac/mau-ho-so-bao-cao-nghien-cuu-kha-thi-lap-du-an-dau-tu-khu-do-thi-moi-duoc-lap-nam-2017.html

Để tham khảo file excel tính toán “Tổng mức đầu tư và phương án tài chính Dự án: Tổ hợp khách sạn dịch vụ” trong hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, có thể dowload theo đường link sau: https://thuvienxaydung.net/document/dinh-hinh-mau-van-ban-khac/tong-muc-dau-tu-va-phuong-an-tai-chinh-du-an-to-hop-khach-san-dich-vu.html

(Ht-ttmh)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi
Ý kiến bạn đọc: