0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Kế hoạch thực hiện chương trình Sức khỏe Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Định dạng tài liệu:  (.pdf)

- Căn cứ: Quyết định số 1092/QĐ-TTg ngày 02/09/2018 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt Chương trình sức khỏe Việt Nam.

- Mục tiêu: Xây dựng môi trường hỗ trợ, tăng cường năng lực cho mỗi người dân, thực hiện tốt công tác quản lý, chăm sóc sức khỏe toàn diện để nâng cao sức khỏe, tầm vóc, tuổi thọ và chất lượng cuộc sống của người dân.

- Thời điểm lập kế hoạch: năm 2019

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Kế hoạch thực hiện chương trình Sức khỏe Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

(huentt-Thanhphuong99-Acvn14)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi