Lập phương án đền bù giải phóng mặt bằng và tái định cư cho các dự án xây dựng
Date published: 07.09.2016 | 10:40
Available in Ebook
Định hình - Mẫu văn bản khác
50 EP

Lập phương án đền bù giải phóng mặt bằng và tái định cư cho các dự án xây dựng

Đây là tài tiệu tham khảo hữu ích cho đơn vị tư vấn thiết kế cũng như chủ đầu tư khi tiến hành tính toán và lên phương án đền bù giải phóng mặt bằng và tái định cư cho các dự án xây dựng, giúp nhà đầu tư xác định số tiền đền bù, bồi thường, hỗ trợ tái định cư để lên kế hoạch về vốn cho các dự án đầu tư xây dựng.

Tài liệu bao gồm đầy đủ thuyết minh phương án đền bù giải phóng, hỗ trợ tái định cư (.Doc) và bảng excel tính toán giải phóng mặt bằng (.xls) của dự án đầu tư xây dựng.

- Thuyết minh phương án (.Doc)

- Bảng excel tính toán (.xls)

 (Ht-ttmh)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]