Báo cáo bao gồm:

-          Báo cáo ngày

-          Báo cáo tổng hợp

-          Báo cáo tuần

-          Mẫu nhật ký giám sát thi công

-          Nhật ký thi công

Tài liệu được định dạng file Word(.doc)

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

 

(bt)

Date published: 27.09.2016 | 10:00
Available in Ebook
Định hình - Mẫu văn bản khác
30 EP

Mẫu báo cáo giám sát, nhật ký, biên bản nghiệm thu Đối với dự án Xây dựng đường điện 110KV – Phần1: Tổng hợp báo cáo, nhật ký khảo sát

Báo cáo bao gồm:

-          Báo cáo ngày

-          Báo cáo tổng hợp

-          Báo cáo tuần

-          Mẫu nhật ký giám sát thi công

-          Nhật ký thi công

Tài liệu được định dạng file Word(.doc)

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

 

(bt)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]