0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
50 EP
Mẫu báo giá dịch vụ tư vấn thiết kế cho dự án:Tổ hợp văn phòng, nhà ở và dịch vụ thương mại ( theo QĐ79/2017/QĐ-BXD)

Báo giá chi tiết Chi phí tư vấn cho dự án:Tổ hợp văn phòng, nhà ở và dịch vụ thương mạivới quy mô dự án như sau:

 + Tổng diện tích sàn: 4635m2

+ Số tầng nổi : 8 tầng

+ Số tầng hầm : 3 tầng

Tài liệu gồm các bảng tính toán báo giá chi tiết(.xls) và thư chào giá (.doc) cho các công việc sau :Lập hồ sơ concept; Lập báo cáo nghiên cứu khả thi - hồ sơ thiết kế cơ sở; Lập hồ sơ thiết kê bản vẽ thi công công trình, Lập hồ sơ concept và triển khai hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công nội thất công trình.

*) Phần 1: Các bảng tính toán báo giá chi tiết (.xls) gồm 5 sheet tính toán có link với nhau (kèm theo căn cứ để tính toán QĐ 1161/2015/QĐ-BXD, Quyết định số 79/QĐ-BXD …)

-          Phụ lục 1: Bảng tra báo giá nhanh các dịch vụ tư vấn thiết kế

-          Phụ lục 2 : Bảng tính toán Chi phí xây dựng và chi phí thiết bị trước thuế ( theo suất vốn đầu tư năm 2014 - QĐ 1161/2015/QĐ-BXD)

-          Phụ lục 3: Bảng tính toán chi tiết Báo giá chi phí lập Dự án đầu tư (báo cáo nghiên cứu khả thi)- hồ sơ thiết kế cơ sở

-          Phụ lục 4: Bảng tính toán chi tiết Báo giá chi phí tư vấn lập Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công – lập dự toán( đối với thiết kế 2 bước)

-          Phụ lục 5: Bảng báo giá chi tiết phần Chi phí thiết kế concept và triển khai bản vẽ thiết kế kỹ thuật thi công nội thất, Chi phí thiết kế concept phần hình ảnh căn hộ ( phục vụ việc bán hàng)

-          Phụ lục 5: Bảng báo giá chi tiết phần Chi phí thiết kế concept và triển khai bản vẽ thiết kế kỹ thuật thi công nội thất, Chi phí thiết kế concept phần hình ảnh căn hộ ( phục vụ việc bán hàng)

-          Phụ lục 6: Bảng tổng hợp báo giá tư vấn thiết kế của dự án

*) Phần 2: Thư chào giá dịch vụ tư vấn thiết kế (.doc)

*) Phần 3: Toàn bộ các văn bản hướng dẫn ( Nghị định, Quyết định, Thông tư…) (.doc, PDF…) và file hướng dẫn cách điền thông số đầu vào cho công trình ( .JPG)

Để tham khảo tài liệu mẫu Báo giá dịch vụ tư vấn thiết kế hạ tầng kỹ thuật cho dự án khu đô thị mới bao gồm các công việc (Lập dự án đầu tư - báo cáo nghiên cứu khả thi - hồ sơ thiết kế cơ sở; Lập hồ sơ thiết kê bản vẽ thi công).Tài liệu gồm các bảng tính toán chi tiết (.xls) và thư chào giá (.doc). Có thể vào link sau:

https://thuvienxaydung.net/document/dinh-hinh-mau-van-ban-khac/mau-bao-gia-dich-vu-tu-van-thiet-ke-ha-tang-ky-thuat-cho-du-an-khu-do-thi-moi.html

 

(Ht-ttmh)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi
Ý kiến bạn đọc: