Mẫu báo giá dịch vụ tư vấn thiết kế hạ tầng kỹ thuật cho dự án khu đô thị mới ( theo QĐ/2017/QĐ-BXD)
Date published: 27.04.2017 | 10:09
Available in Ebook
Định hình - Mẫu văn bản khác
100 EP

Mẫu báo giá dịch vụ tư vấn thiết kế hạ tầng kỹ thuật cho dự án khu đô thị mới ( theo QĐ/2017/QĐ-BXD)

Lập báo giá Chi phí tư vấn thiết kế Hạ tầng kỹ thuật ( bao gồm các hạng mục: giao thông, san nền, giao thông, cấp thoát nước, cấp điện ….) cho khu đô thị mới  với quy mô diện tích: 30,56 ha.

Tài liệu gồm các bảng tính toán báo giá chi tiết(.xls) và thư chào giá (.doc) cho các công việc sau :Lập hồ sơ dự án đầu tư (báo cáo nghiên cứu khả thi) - hồ sơ thiết kế cơ sở; Lập hồ sơ thiết kê bản vẽ thi công các hạng mục hạ tầng kỹ thuật.

*) Phần 1: Các bảng tính toán báo giá chi tiết (.xls) gồm 5 sheet tính toán có link với nhau(kèm theo căn cứ để tính toán QĐ 1161/2015/QĐ-BXD, Quyết định số 79/QĐ-BXD …)

-          Phụ lục 1: Bảng tra báo giá nhanh các dịch vụ tư vấn thiết kế

-          Phụ lục 2 : Bảng tính toán Chi phí xây dựng và chi phí thiết bị trước thuế ( theo suất vốn đầu tư năm 2014 - QĐ 1161/2015/QĐ-BXD)

-          Phụ lục 3: Bảng tính toán chi tiết Báo giá chi phí lập Dự án đầu tư (báo cáo nghiên cứu khả thi)- hồ sơ thiết kế cơ sở

-          Phụ lục 4: Bảng tính toán chi tiết Báo giá chi phí tư vấn lập Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công – lập dự toán( đối với thiết kế 2 bước)

*) Phần 2: Thư chào giá dịch vụ tư vấn thiết kế (.doc)

*) Phần 3: Toàn bộ các văn bản hướng dẫn ( Nghị định, Quyết định, Thông tư…) (.doc, PDF…) và file hướng dẫn cách điền thông số đầu vào cho công trình ( .JPG)

Để tham khảo tài liệu mẫu Báo giá dịch vụ tư vấn thiết kế cho dự án:Tổ hợp văn phòng, nhà ở và dịch vụ thương mại bao gồm các công việc (Lập hồ sơ concept; Lập báo cáo nghiên cứu khả thi - hồ sơ thiết kế cơ sở; Lập hồ sơ thiết kê bản vẽ thi công công trình, Lập hồ sơ concept và triển khai hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công nội thất công trình).Tài liệu gồm các bảng tính toán chi tiết (.xls) và thư chào giá (.doc). Có thể vào link sau: 

https://thuvienxaydung.net/document/dinh-hinh-mau-van-ban-khac/mau-bao-gia-dich-vu-tu-van-thiet-ke-cho-du-anto-hop-van-phong-nha-o-va-dich-vu-thuong-mai.html

 

(Ht-ttmh)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]