0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
0 EP
Mẫu dự toán lập theo phương pháp lập đơn giá xây dưng công trình

Đơn giá xây dựng công trình không đầy đủ là đơn giá chỉ bao gồm chi phí vật liệu, chi phí nhân công, chi phí máy thi công.

Theo cách lập dự toán truyền thống (lập dự toán sử dụng bộ đơn giá XDCB do địa phương ban hành hoặc công bố), các đơn vị lập dự toán tra cứu đơn giá vật liệu, đơn giá nhân công, đơn giá máy thi công đã được địa phương ban hành hoặc công bố để lập dự toán xác định bảng tổng hợp khối lượng dự toán. 

Với phương pháp lập đơn giá xây dựng công trình các đơn vị lập dự toán sẽ lập đơn giá xây dựng công trình dựa trên bộ định mức dự toán xây dựng công trình hiện hành.

Nội dung bao gồm

- Mẫu dự toán lập theo phương pháp lập đơn giá xây dựng công trình (.doc)

- Bảng tổng hợp dự toán công trình (.xls)

- Bảng phân tích đơn giá xây dựng (.xls)

- Bảng tổng hợp dự toán chi phí xây dựng (.xls)

- Tổng hợp dự toán chi phí xây dựng. (.xls)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi