Mẫu hồ sơ dịch chuyển đường dây trung thế 35kv, hạ thế 0.4kv chạy qua dự án
Date published: 24.06.2017 | 11:17
Available in Ebook

Mẫu hồ sơ dịch chuyển đường dây trung thế 35kv, hạ thế 0.4kv chạy qua dự án

Khi xây dựng một khu đô thị mới có tuyến điện trung thế, hạ thế đi nổi chạy cắt ngang qua dự án sẽ làm ảnh hưởng đến phương án sử dụng đất của dự án và phải trừ hành lang an toàn điện. Để không ảnh hưởng đến việc quy hoạch xây dựng của dự án cần được dịch chuyển tuyến đường dây và  đấu nối hạ ngầm tuyến điện theo các tuyến đường giao thông đến cấp điện cho các trạm biến áp mới của khu đô thị, và hoàn trả tuyến điện đi nổi khi đi ra khỏi dự án. Phần hồ sơ cấp điện đối với các dự án có tuyến điện trung thế chạy cắt ngang qua dự án cần được tách hồ sơ ra làm 2 phần để gửi cơ quan điện lực:

1. Bản vẽ: định dạng file AutoCad(.dwg)

- Bình đồ

- Chi tiết: cột đầu nối, phần nối, phần ngầm

2. Thuyết minh: định dạng file Word(.doc)

- Phần I: Thuyết minh chung

+ Chương 1: Tổng quát

+ Chương 2: Hiện trạng đường dây

+ Chương 3: Nội dung dịch chuyển

- Phần II: Bảng thống kê

- Phần III: Biện Pháp thi công – Giải pháp kỹ thuật

3. Dự toán: định dạng file Excel(.xls)

- Đơn giá

- Giá vật liệu

- Dự toán

- Bảng khối lượng

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

Mẫu hồ sơ bao gồm 2 phần:

Phần 1: Hồ sơ dịch chuyển đường dây điện trung thế ( Hồ sơ bao gồm các bản vẽ mặt bằng, các bản vẽ chi tiết cấu tạo và thuyết minh dịch chuyển, dự toán)

Phần 2: Hồ sơ xây dựng mới đường dây, trạm biến áp và mạng lưới điện hạ thế của dự án (Hồ sơ bao gồm các bản vẽ mặt bằng, chi tiết cấu tạo và thuyết minh dịch chuyển, dự toán)

 

 (Ht-nth)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]