Một số mẫu văn bản hoàn công, bàn giao công trình
Date published: 03.03.2014 | 15:14
Available in Ebook
Định hình - Mẫu văn bản khác
25 EP

Một số mẫu văn bản hoàn công, bàn giao công trình

 

Đây là một số mẫu văn bàn bàn giao, dấu bản vẽ hoàn công, báo cáo chất lượng công trình xây dựng…. ban hành kèm theo Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25/07/2013

(hmc)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]