0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
80 EP
Niên giám thống kê tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2009

Định dạng tài liệu: (.doc). (.xls), (.jpg)

 Niên giám thống kê tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2009:

 - Niên giám thống kê năm 2009 là ấn phẩm được Cục Thống kê biên soạn và phát hành, bao gồm những số liệu cơ bản phản ánh thực trạng kinh tế xã hội trên địa bàn Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Niên giám thống kê tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2009 được xuất bản lần này bao gồm số liệu 4 năm, số liệu từ năm 2008 trở về trước là số liệu chính thức, số liệu năm 2009 là số liệu sơ bộ. Số liệu đã được hệ thống hóa, sắp xếp hợp lý hơn và được thu thập, thống kê theo phương pháp hiện hành do Tổng cục Thống kê Việt Nam quy định. Có thêm các chỉ số mới trong cuốn sách này từ kết quả điều tra thống kê năm 2009 và kết quả tổng điều tra dân số 01 - 4 - 2009

- Niên giám thống kê tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2009 bao gồm 10 chương.

* Thời điểm lập thống kê: năm 2010

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Thuyết minh Niên giám thống kê tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2009

+ Các bảng tính toán

+ Các biểu đồ

(huentt-quynhtrinh-thuvienxaydungvn3)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi