0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
80 EP
Niên giám thống kê tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2010

Định dạng tài liệu: Bản thuyết minh file (.xls), (.doc), (.jpg)

 Niên giám thống kê tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2010:

 - Niên giám thống kê năm 2010 là ấn phẩm hàng năm được Cục thống kê biên soạn và phát hành, bao gồm những số liệu cơ bản phản thực trạng kinh tế xã hội trên địa bàn Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Cuốn sách Niên giám thống kê tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2010 được xuất bản lần này bao gồm số liệu 4 năm, số liệu từ năm 2009 trở về trước là số liệu chính thức, số liệu năm 2010 là số liệu sơ bộ. Các số liệu đã được hệ thống hóa, tổ chức hợp lý hơn, được thu thập và tính toán theo phương pháp quy định hiện hành của ngành Thống kê Việt Nam. Cuốn sách cũng được bổ sung một số chỉ tiêu mới từ  kết quả của các cuộc điều tra Thống kê năm 2009

- Niên giám thống kê tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2010 bao gồm 9 chương.

* Thời điểm lập thống kê: năm 2011

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Thuyết minh Niên giám thống kê tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2010

+ Các bảng tính toán

+ Các biểu đồ 

(huentt-quynhtrinh-thuvienxaydungvn3)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi