0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
100 EP
Niên giám thống kê tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2014

Định dạng tài liệu: Bản thuyết minh file (.xls), (.doc)

 Niên giám thống kê tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2014

 - Niên giám thống kê là ấn phẩm hàng năm được Cục Thống kê tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu biên soạn và phát hành, bao gồm những số liệu cơ bản phản ánh thực trạng kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. Cuốn sách Niên giám thống kê tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2014 được xuất bản lần này bao gồm số liệu 5 năm, số liệu từ năm 2013 trở về trước là số liệu chính thức, số liệu năm 2014 là số liệu sơ bộ. Các số liệu đã được thu thập và tính toán theo quy định hiện hành của ngành Thống kê Việt Nam. Cuốn sách cũng được bổ sung một số chỉ tiêu mới từ kết quả của các cuộc điều tra Thống kê năm 2014. Riêng số liệu về Tổng sản phẩm trên điạ bàn tỉnh (GRDP), số năm 2010 đến 2012 và một số chỉ tiêu liên quan là số phân bổ của Tổng cục Thống kê, số năm 2013 và 2014 do Cục Thống kê tính theo hướng dẫn của Tổng cục Thống kê.

- Niên giám thống kê tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2014 bao gồm 14 chương.

* Thời điểm lập thống kê: năm 2015

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Thuyết minh Niên giám thống kê tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2014

+ Các bảng tính toán

(huentt-quynhtrinh-thuvienxaydungvn3)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi