0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
100 EP
Phương án tài chính sơ bộ trong Hồ sơ xin chủ trương đầu tư

Hồ sơ xin phê xin phê duyệt chủ trương đầu tư ( cấp giấy chứng nhận đầu tư) của dự án Tổ hợp khách sạn dịch vụ được lập năm 2017 với đầy đủ các nội dung theo quy định nhà nước.

Quy mô dự án như sau:

+ Diện tích khu đất                              : 27.199 m2

+ Diện tích hình chiếu mái công trình  : 9.819,85 m2

+ Mật độ xây dựng                               : 36%

+ Tổng diện tích sàn xây dựng (không hầm, kỹ thuật mái)      : 95.800 m2

+ Tổng diện tích sàn xây dựng (gồm hầm, kỹ thuật mái)         : 154.321,65 m2

+ Hệ số sử dụng đất                             : 3,5 lần

+ Chiều cao công trình                         : 103,8m

+ Số tầng hầm                                      : 02 hầm

+ Số lượng tầng cao                             : 25 tầng bao gồm tầng kỹ thuật mái.

Trong đó việc tính toán Tổng mức đầu tư sơ bộ - hiệu quả đầu tư dự án rất quan trọng trong nội dung đề xuất dự án đầu tư, chúng tôi đã lập sẵn các Phụ lục tính toán tổng mức đầu tư - hiệu quả đầu tư dự án gồm 7 sheet phụ lục ( bao gồm 13 bảng từ Bảng 1,2,3,…13) định dạng (.xls)

+ Phụ lục 1: Thông số dự án ( gồm 3 bảng 1,2,3)

+ Phụ lục 2: Tổng hợp các chỉ tiêu kinh tế- kỹ thuật ( gồm 1 bảng 4)

+ Phụ lục 3: Khái toán chi phí xây dựng

+ Phụ lục 4: Tổng mức đầu tư dự án ( bảng 5)

+ Phụ lục 5: Nhu cầu vốn và tiến độ giải ngân vốn ( bảng 6)

+ Phụ lục 6: Bảng tính FS – hiệu quả dự án ( bảng 7,8,9,10,11,12)

+ Phụ lục 7: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và hiệu quả ( bảng 13)

 

Để tham khảo Hồ sơ xin phê duyệt chủ trương đầu tư ( cấp giấy chứng nhận đầu tư) định dạng(.doc) có thể dowload theo đường link sau: https://thuvienxaydung.net/document/dinh-hinh-mau-van-ban-khac/ho-so-xin-phe-duyet-chu-truong-dau-tu-cap-giay-chung-nhan-dau-tu.html

 

(Ht-ttmh)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi
Ý kiến bạn đọc: