Thuyết minh Chỉ dẫn thiết kế kỹ thuật thi công và nghiệm thu móng đường và lớp mặt đường bê tông nhựa
Date published: 14.01.2015 | 14:14
Available in Ebook
Định hình - Mẫu văn bản khác
25 EP

Thuyết minh: Chỉ dẫn thiết kế kỹ thuật thi công và nghiệm thu đường Bê tông nhựa

Thuyết minh chỉ dẫn thiết kế kỹ thuật thi công và nghiệm thu đường bê tông nhựa (file Wordl)

Thuyêt minh là sự tổng hợp các tiêu chuẩn, quy phạm về quy trình thi công và nghiệm thu mặt đường Bê tông nhựa  nội dung chính của thuyết minh  (thi công móng đường và mặt đường bê tông nhựa) gồm:

+  Yêu cầu về vật liệu

+  Phụ Gia

+  Cốt liệu

+  Các công tác trộn vận chuyển

+  Lắp đặt ván khuôn, rải bê tông nhựa, nhựa thấm bám và dính bám, Asphalt

…..(lnv)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]