Quy trình thi công và nghiệm thu mặt đường BTXM
Date published: 14.01.2015 | 13:23
Available in Ebook
Định hình - Mẫu văn bản khác
30 EP

Thuyết Minh: Chỉ dẫn thiết kế kỹ thuật thi công và nghiệm thu mặt đường BTXM

Thuyết minh chỉ dẫn thiết kế kỹ thuật thi công và nghiệm thu mặt đường BTXM

Thuyêt minh là sự tổng hợp các tiêu chuẩn, quy phạm về quy trình thi công và nghiệm thu mặt đường Bê tông xi măng nội dung chính của thuyết minh

+  Yêu cầu về vật liệu

+  Phụ Gia

+  Cốt liệu

+  Vật liệu chèn khè

+  Các công tác trộn vận chuyển

.... (lnv)

+  Lắp đặt ván khuôn, rải bê tông

+ t hi công các khe và bảo dưỡng

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]