0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
30 EP
Thuyết Minh: Chỉ dẫn thiết kế kỹ thuật thi công và nghiệm thu mặt đường BTXM

Thuyết minh chỉ dẫn thiết kế kỹ thuật thi công và nghiệm thu mặt đường BTXM

Thuyêt minh là sự tổng hợp các tiêu chuẩn, quy phạm về quy trình thi công và nghiệm thu mặt đường Bê tông xi măng nội dung chính của thuyết minh

+  Yêu cầu về vật liệu

+  Phụ Gia

+  Cốt liệu

+  Vật liệu chèn khè

+  Các công tác trộn vận chuyển

.... (lnv)

+  Lắp đặt ván khuôn, rải bê tông

+ t hi công các khe và bảo dưỡng

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi