0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
25 EP
Tờ trình phê duyệt dự án đầu tư xây dựng

 

Mẫu này hướng dẫn lập tờ trình về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình (hmc)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi