0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
0 EP
Tờ trình thẩm định báo cáo kinh tế-kỹ thuật đầu tư xây dựng

TỜ TRÌNH

Thẩm định báo cáo kinh tế-kỹ thuật đầu tư xây dựng

Ban hành theo nghị định:

Nghị định 59:2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi