TỜ TRÌNH Thẩm định thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình Ban hành theo nghị định: Nghị định 59:2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng
Date published: 06.07.2015 | 10:34
Available in Ebook
Định hình - Mẫu văn bản khác
0 EP

Tờ trình thẩm định thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình

TỜ TRÌNH

Thẩm định thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình

Ban hành theo nghị định:

Nghị định 59:2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng

(kd)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]