0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
0 EP
Tờ trình thẩm định thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình

TỜ TRÌNH

Thẩm định thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình

Ban hành theo nghị định:

Nghị định 59:2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng

(kd)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi