0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
150 EP
Tổng mức đầu tư và phương án tài chính dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới

Đây là tài tiệu tham khảo hữu ích cho đơn vị tư vấn thiết kế cũng như chủ đầu tư khi tiến hành lập tổng mức đầu tư và phương án tài chính cho các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới, dự án đầu tư các khu nhà ở kinh doanh…. Giúp cho nhà đầu tư quản lý nguồn vốn hiệu quả và đánh giá được hiệu quả kinh tế của dự án.

Thông tin dự án: Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới

-          Diện tích dự án407.576(m2) –40,76ha trong đó :

-          Đất ở kinh doanh:113.401 m2 ( bao gồm đất ở liền kề và đất ở du lịch)

-          Đất hỗn hợp: 53.091m2

-          Đất giáo dục: 3.563 m2

-          Đất công cộng: 1.931 m2

-          Đất quảng trường:16.620 m2

-          Đất giao thông, bãi đỗ xe và cây xanh:218.968 m2

Phương án đầu tư và kinh doanh dự án:

-          Giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng toàn bộ hạ tầng kỹ thuật và nộp tiền sử dụng đất bằng nguồn vốn tự có, vốn huy động và vốn vay ngân hàng

-          Doanh thu từ việc bán đất nền của khu nhà ở liền kề, nhà ở du lịch và khu hổn hợp

-          Dự kiến năm xây dựng cơ bản:4 năm ( từ năm 2017- năm 2020)

-          Dự kiến kinh doanh bán đất trong vòng 6 năm (từ năm 2018-năm 2023)

-          Kế hoạch trả nợ : trả gốc và lãi hàng năm sau khi xây dựng xong

Tài liệu bao gồm 2 phần:

*) Phần 1: Các bảng Excel (.xls) lập sẵn theo mẫu bao gồm khoảng 20 sheet tính toán có link với nhau giúp người làm có thể nhanh chóng tính toán được tổng mức đầu tư và phương án tài chính của bất kỳ dự án đầu tư theo các thông tư, nghị định mới nhất (Nghị định số 32/2015/NĐ-CP, Nghị định số 59/2015/NĐ-CP, Thông tư 06/2016/TT-BTC, Quyết định số 79/QĐ-BXD, Thông tư 09/2016/TT-BTC) , Lệ phí thẩm định DADT (TT 209/2016/TT-BXD) Phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, thẩm định dự toán (TT 210/2016/TT-BTC….)

-          Phần thuyết minh toán toán lập tổng mức đầu tư dự án

-          Phụ lục 1: Bảng tổng hợp các thông số, chỉ tiêu kinh tế - tài chính

-          Phụ lục 2 : Tổng mức đầu tư dự kiến của dự án

-          Phụ lục 3: Nhu cầu vốn

-          Phụ lục 4: Kế hoạch vay vốn

-          Phụ lục 5: Bảng tính giá đất kinh doanh

-          Phụ lục 6: Doanh thu phát triển của dự án

-          Phụ lục 7: Tổng hợp doanh thu của dự án

-          Phụ lục 7,8,9,10,11: Chi phí dịch vụ, quản lý, lương, bảo lãnh ngân hàng…

-          Phụ lục 12: Tổng hợp chi phí vận hành

-          Phụ lục 13: Bảng tính lợi nhuận dự án

-          Phụ lục 14: Xác đinh giá trị NPV, IRR ( đánh giá hiệu quả dự án)

-          Phụ lục 15: Kế hoạch trả nợ

-          Phụ lục 16: Thời gian thu hồi vốn

-          Phụ lục 17: Tiến độ dự án

-          Bảng 18: Bảng tra tự động các hệ số chi phí quản lý và tư vấn đầu tư xây dựng theo quyết định QĐ số 79/2017/QĐ-BXD

*) Phần 2: Toàn bộ các thông tư, nghị định mới nhất liên quan đến việc lập tổng mức đầu tư và phương án tài chính cho dự án đầu tư xây dựng (.doc, PDF…)

*) Phần 3: Ngoài ra chúng tôi đưa ra bảng tính toán cho một dự án khu đô thị  mới ở Tỉnh Bắc Giang ( vì mỗi tỉnh có đặc thù khác nhau, có nghị định, thông tư hướng dẫn riêng về các tính hiệu quả đầu tư, cách tính tiền sử dụng đất, cách tính lợi nhuận để lại cho chủ đầu tư…..) để tham khảo có thể vào link sau:

https://thuvienxaydung.net/document/dinh-hinh-mau-van-ban-khac/bang-excel-tinh-toan-phuong-an-tai-chinh-du-an-dau-tu-khu-do-thi-moi-o-bac-giang.html

Để tham khảo tài liệu: Tổng mức đầu tư và phương án tài chính dự án đầu tư nhà máy sản xuất và chế biến quặng vàng gốc có thể dowload theo link sau:

https://thuvienxaydung.net/document/dinh-hinh-mau-van-ban-khac/tong-muc-dau-tu-va-phuong-an-tai-chinh-du-an-dau-tu-nha-may-san-xuat-va-che-bien-quang-vang-goc.html

Để tham khảo tài liệu: Tổng mức đầu tư và phương án tài chính dự án đầu tư theo hình thức BT có thể dowload theo link sau:

https://thuvienxaydung.net/document/dinh-hinh-mau-van-ban-khac/tong-muc-dau-tu-va-phuong-an-tai-chinh-du-an-dau-tu-theo-hinh-thuc-bt.html

Để tham khảo tài liệu: Tổng mức đầu tư và phương án tài chính ( hiệu quả đầu tư) dự án công trình nhà cao tầng có thể dowload theo link sau:

https://thuvienxaydung.net/document/dinh-hinh-mau-van-ban-khac/tong-muc-dau-tu-va-phuong-an-tai-chinh-hieu-qua-dau-tu-du-an-cong-trinh-nha-cao-tang.html

(Ht-ttmh)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi