0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
150 EP
Tổng mức đầu tư và phương án tài chính Dự án: Tổ hợp khách sạn dịch vụ

Đây là tài tiệu tham khảo hữu ích cho đơn vị tư vấn thiết kế cũng như chủ đầu tư khi Lập tổng mức đầu tư và phương án tài chính cho Dự án đầu tư: Tổ hợp khách sạn dịch vụ (trong hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án) giúp cho nhà đầu tư quản lý nguồn vốn hiệu quả và đánh giá được hiệu quả kinh tế xã hội của dự án.

I. Quy mô dự án như sau:

+ Diện tích khu đất                              : 27.199 m2

+ Mật độ xây dựng                               : 36%

+ Diện tích các khu chức năng:

- Khối văn phòng:22.605 m2

- Khối thương mại dịch vụ: 33.762m2

- Khối khách sạn 5 sao: 12.773m2

- Khối khách sạn 4 sao: 12.773m2

+Tổng diện tích sàn xây dựng (không hầm, kỹ thuật mái)       : 95.800 m2

+ Tổng diện tích sàn xây dựng (gồm hầm, kỹ thuật mái)         : 154.321,65 m2

+ Hệ số sử dụng đất                             : 3,5 lần

+ Chiều cao công trình                         : 103,8m

+ Số tầng hầm                                      : 02 hầm

+ Số lượng tầng cao                             : 25 tầng bao gồm tầng kỹ thuật mái.

II.Tiến độ, nguồn vốn và phương án kinh doanh dự án:

+ Tiến độ đầu tư xây dựng

- Giai đoạn 1: từ quý I năm 2017 đến hết quý III năm 2019

- Giai đoạn 2: từ quý IV năm 2019 đến hết quý II năm 2021

+ Nguồn vốn : vốn tự có chủ đầu tư + vốn huy động từ khách hàng và vốn vay ngân hàng

+ Phương án kinh doanh:

- Khách sạn 5 sao: 300usd/phòng/đêm

- Khách sạn 4 sao: 2000usd/m2/50năm

- Giá cho thuê dài hạn khối thương mại dịch vụ thể thao: 40usd/m2/tháng

- Cho thuê văn phòng:  30usd/m2/tháng

- Đỗ xe ô tô: 1.200.000 VNĐ/xe/tháng

- Đỗ xe máy: 100.000 VNĐ/xe/tháng

+ Dự kiến vòng đời dự án :50 năm

+ Kế hoạch trả nợ : trả gốc và lãi hàng năm sau khi xây dựng xong

Tài liệu gồm 2 phần

*) Phần 1: Các bảng Excel (.xls) lập sẵn theo mẫu bao gồm khoảng 9 sheet Phụ lục tính toán có link với nhau ( bao gồm 15 bảng từ Bảng 1,2,3,…15) định dạng (.xls)

+ Phụ lục 1: Thông số dự án (bảng 1,2,3)

+ Phụ lục 2: Tổng hợp các chỉ tiêu kinh tế- kỹ thuật ( bảng 4)

+ Phụ lục 3: Khái toán chi phí xây dựng ( bảng 5)

+ Phụ lục 4: Tổng mức đầu tư dự án ( bảng 6)

+ Phụ lục 5: Tổng hợp vốn đầu tư (bảng 7)

+ Phụ lục 6: Nhu cầu vốn và tiến độ giải ngân vốn ( bảng 8)

+ Phụ lục 7: Hiệu quả dự án NPV-IRR ( bảng 9,10,11,12,13,14)

+ Phụ lục 8: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và hiệu quả ( bảng 15)

+ Phụ lục 9 : Bảng tra các hệ số chi phí quản lý, tư vấn, khác… theo QĐ-2017

*) Phần 2: Toàn bộ các thông tư, nghị định mới nhất liên quan đến việc lập tổng mức đầu tư và phương án tài chính cho dự án đầu tư xây dựng (.doc, PDF…)

Để tham khảo tài liệu: Hồ sơ xin phê duyệt chủ trương đầu tư (cấp giấy chứng nhận đầu tư) dự án Tổ hợp khách sạn dịch vụ  có thể dowload theo link sau:

https://thuvienxaydung.net/document/dinh-hinh-mau-van-ban-khac/ho-so-xin-phe-duyet-chu-truong-dau-tu-cap-giay-chung-nhan-dau-tu.html

Để tham khảo tài liệu: Tổng mức đầu tư và phương án tài chính dự án đầu tư khu đô thị mới có thể dowload theo link sau:

https://thuvienxaydung.net/document/dinh-hinh-mau-van-ban-khac/tong-muc-dau-tu-va-phuong-an-tai-chinh-du-an-dau-tu-xay-dung-khu-do-thi-moi.html

Để tham khảo tài liệu: Tổng mức đầu tư và phương án tài chính dự án đầu tư nhà máy sản xuất và chế biến quặng vàng gốc có thể dowload theo link sau:

https://thuvienxaydung.net/document/dinh-hinh-mau-van-ban-khac/tong-muc-dau-tu-va-phuong-an-tai-chinh-du-an-dau-tu-nha-may-san-xuat-va-che-bien-quang-vang-goc.html

Để tham khảo tài liệu: Tổng mức đầu tư và phương án tài chính dự án đầu tư theo hình thức BT có thể dowload theo link sau:

https://thuvienxaydung.net/document/dinh-hinh-mau-van-ban-khac/tong-muc-dau-tu-va-phuong-an-tai-chinh-du-an-dau-tu-theo-hinh-thuc-bt.html

Để tham khảo tài liệu: Tổng mức đầu tư và phương án tài chính ( hiệu quả đầu tư) dự án công trình nhà cao tầng có thể dowload theo link sau:

https://thuvienxaydung.net/document/dinh-hinh-mau-van-ban-khac/tong-muc-dau-tu-va-phuong-an-tai-chinh-hieu-qua-dau-tu-du-an-cong-trinh-nha-cao-tang.html

(Ht-ttmh)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi