0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
150 EP
Tổng mức đầu tư và phương án tài chính ( hiệu quả đầu tư) dự án công trình nhà cao tầng

Đây là tài tiệu tham khảo hữu ích cho đơn vị tư vấn thiết kế cũng như chủ đầu tư khi tiến hành lập tổng mức đầu tư và phương án tài chính cho các dự án đầu tư xây dựng công trình nhà ở cao tầng Giúp cho nhà đầu tư quản lý nguồn vốn hiệu quả và đánh giá được hiệu quả kinh tế của dự án.

Thông Diện tích khu đất xây dựng : 614,20 m2

-          Diện tích xây dựng công trình : 586,10 m2

-          Diện tích xây dựng phần hạ tầng xung quanh: 190,60 m2

-          Mật độ xây dựng  : 95%

-          Tầng cao: 8 tầng 

-          Tổng diện tích sàn : 4.996,90 m2

-          Diện tích sàn thương mại  : 475,00 m2  ( 1 tầng )

-          Diện tích sàn khu căn hộ : 3852,90  m2 ( 7tầng )

-          Diện tích sàn tầng hầm : 669,00 m2 ( 1 tầng )

Phương án đầu tư và kinh doanh dự án:

-          Đầu tư xây dựng công trình và nộp tiền sử dụng đất bằng nguồn vốn tự có, vốn huy động và vốn vay ngân hàng

-          Phương án kinh doanh dự án:

+ Khai thác tầng hầm ( cho thuê chỗ để xe ô tô tự động)

+ Cho thuê khu dịch vụ thương mại, văn phòng

+ Cho thuê căn hộ hoàn thiện

-          Dự kiến đầu tư xây dựng : 1,5 năm

-          Dự kiến năm kinh doanh vào khai thác dự án : 25 năm

-          Kế hoạch trả nợ : trả gốc và lãi hàng năm sau khi xây dựng xong

Tài liệu bao gồm 2 phần:

*) Phần 1: Các bảng Excel (.xls) lập sẵn theo mẫu bao gồm khoảng 20 sheet tính toán có link với nhau giúp người làm có thể nhanh chóng tính toán được tổng mức đầu tư và phương án tài chính của bất kỳ dự án đầu tư theo các thông tư, nghị định mới nhất (Nghị định số 32/2015/NĐ-CP, Nghị định số 59/2015/NĐ-CP, Thông tư 06/2016/TT-BTC, Quyết định số 79/QĐ-BXD, Thông tư 09/2016/TT-BTC) , Lệ phí thẩm định DADT (TT 209/2016/TT-BXD) Phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, thẩm định dự toán (TT 210/2016/TT-BTC….)

-          Phụ lục 1: Bảng tổng hợp các thông số, chỉ tiêu kinh tế - tài chính

-          Phụ lục 2 : Tổng mức đầu tư dự kiến của dự án

-          Phụ lục 3: Nhu cầu vốn vay xây dựng công trình

-          Phụ lục 4: Nhu cầu vốn trả tiền sử dụng đất

-          Phụ lục 5: Kế hoạch vay vốn

-          Phụ lục 6: Doanh thu dự án

-          Phụ lục 7: Chi phí dịch vụ, quản lý, lương…. 

-          Phụ lục 8: Kế hoạch trả nợ

-          Phụ lục 9: Xác đinh giá trị NPV, IRR

-          Phụ lục 10: Bảng dự trù lỗ lãi của dự án

-          Phụ lục 11: Tổng hợp chi phí vận hành

-          Phụ lục 12: Thời gian thu hồi vốn

…….

-          Bảng20: Bảng tra tự động các hệ số chi phí quản lý và tư vấn đầu tư xây dựng theo quyết định QĐ số 79/2017/QĐ-BXD

*) Phần 2: Toàn bộ các thông tư, nghị định mới nhất liên quan đến việc lập tổng mức đầu tư và phương án tài chính cho dự án đầu tư xây dựng (.doc, PDF…)

*) Phần 3: Thuyết minh lập phương án tài chính( hiệu quả đầu tư) dự án (.doc)

Để tham khảo tài liệu: Tổng mức đầu tư và phương án tài chính dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới có thể dowload theo link sau:

https://thuvienxaydung.net/document/dinh-hinh-mau-van-ban-khac/tong-muc-dau-tu-va-phuong-an-tai-chinh-du-an-dau-tu-xay-dung-khu-do-thi-moi.html

Để tham khảo tài liệu: Tổng mức đầu tư và phương án tài chính dự án đầu tư nhà máy sản xuất và chế biến quặng vàng gốc có thể dowload theo link sau:

https://thuvienxaydung.net/document/dinh-hinh-mau-van-ban-khac/tong-muc-dau-tu-va-phuong-an-tai-chinh-du-an-dau-tu-nha-may-san-xuat-va-che-bien-quang-vang-goc.html

Để tham khảo tài liệu: Tổng mức đầu tư và phương án tài chính dự án đầu tư theo hình thức BT có thể dowload theo link sau:

https://thuvienxaydung.net/document/dinh-hinh-mau-van-ban-khac/tong-muc-dau-tu-va-phuong-an-tai-chinh-du-an-dau-tu-theo-hinh-thuc-bt.html

(Ht-ttmh)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi