Quy hoạch chi tiết 1/500 Cửa hàng xăng dầu loại III Hiệp Hòa - Yên Hưng - Quảng Ninhvới các đặc điểm sau:

- Diện tích: 0.22  Ha

- Tỷ lệ bản đồ: 1/500

- Sử dụng đất : Đất xây dựng cửa hàng xăng dầu, đất cây xanh, đất sân, đường bê tông, đất kè đá, hạ tầng, đất xin đấu nối làm đường vào dự án.

- Danh mục bản vẽ: Bản đồ chỉ giới xây dựng, chỉ giới đường đỏ, bản đồ hiện trạng sử dụng đất và vị trí ranh giới quy hoạch, tổng mặt bằng quy hoạch cấp điện, tổng mặt bằng quy hoạch cấp thoát nước, tổng mặt bằng quy hoạch sử dụng đất, tổng mặt bằng quy hoạch san nền.

- Đây là tài liệu tham khảo rất hữu ích trong việc lập ý tưởng quy hoạch các khu vực tương tự hoặc sử dụng làm tài liệu cơ sở trong các đồ án môn học chuyên ngành quy hoạch xây dựng và hạ tầng kỹ thuật. 

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg)

Nhấp chọn Gửi yêu cầu tài liệu đến ban quản trị nếu muốn có đầy đủ hồ sơ của dự án.

 

Date published: 22.04.2015 | 15:07
Available in Ebook
Đồ án dự thi - Phương án ý tưởng
85 EP

Quy hoạch chi tiết 1/500 Cửa hàng xăng dầu loại III Hiệp Hòa - Yên Hưng - Quảng Ninh

Quy hoạch chi tiết 1/500 Cửa hàng xăng dầu loại III Hiệp Hòa - Yên Hưng - Quảng Ninhvới các đặc điểm sau:

- Diện tích: 0.22  Ha

- Tỷ lệ bản đồ: 1/500

- Sử dụng đất : Đất xây dựng cửa hàng xăng dầu, đất cây xanh, đất sân, đường bê tông, đất kè đá, hạ tầng, đất xin đấu nối làm đường vào dự án.

- Danh mục bản vẽ: Bản đồ chỉ giới xây dựng, chỉ giới đường đỏ, bản đồ hiện trạng sử dụng đất và vị trí ranh giới quy hoạch, tổng mặt bằng quy hoạch cấp điện, tổng mặt bằng quy hoạch cấp thoát nước, tổng mặt bằng quy hoạch sử dụng đất, tổng mặt bằng quy hoạch san nền.

- Đây là tài liệu tham khảo rất hữu ích trong việc lập ý tưởng quy hoạch các khu vực tương tự hoặc sử dụng làm tài liệu cơ sở trong các đồ án môn học chuyên ngành quy hoạch xây dựng và hạ tầng kỹ thuật. 

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg)

Nhấp chọn Gửi yêu cầu tài liệu đến ban quản trị nếu muốn có đầy đủ hồ sơ của dự án.

 

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]