Quy hoạch chi tiết 1/500 nhà máy gạch, trạm trộn bê tông, bãi đúc cấu kiện bê tông và ép cọc thủy lực Xã Sông Khoai-Huyện Yên Hưng-Quảng Ninhvới các đặc điểm sau:

- Diện tích: 15,005 Ha

- Tỷ lệ bản đồ: 1/500

- Danh mục công trình xây dựng: đất xây dựng công trình khu làm việc văn phòng, đất xây dựng công trình sản xuất, đất sân bãi sản xuất, đất xây dựng khu ở tập thể cho công nhân, đất cây xanh thể dục thể thao, ao nước sản xuất, đất sân bãi để xe chuyên dụng, đất giao thông, hành lang kỹ thuật, khu xử lý nước thải.

- Các bản vẽ: Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

- Đây là tài liệu tham khảo rất hữu ích trong việc lập ý tưởng quy hoạch các khu vực tương tự hoặc sử dụng làm tài liệu cơ sở trong các đồ án môn học chuyên ngành quy hoạch xây dựng và hạ tầng kỹ thuật. 

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg)

Nhấp chọn Gửi yêu cầu tài liệu đến ban quản trị nếu muốn có đầy đủ hồ sơ của dự án.

Date published: 13.04.2015 | 14:52
Available in Ebook
Đồ án dự thi - Phương án ý tưởng
40 EP

Quy hoạch chi tiết 1/500 nhà máy gạch, trạm trộn bê tông, bãi đúc cấu kiện bê tông và ép cọc thủy lực Xã Sông Khoai-Huyện Yên Hưng-Quảng Ninh

Quy hoạch chi tiết 1/500 nhà máy gạch, trạm trộn bê tông, bãi đúc cấu kiện bê tông và ép cọc thủy lực Xã Sông Khoai-Huyện Yên Hưng-Quảng Ninhvới các đặc điểm sau:

- Diện tích: 15,005 Ha

- Tỷ lệ bản đồ: 1/500

- Danh mục công trình xây dựng: đất xây dựng công trình khu làm việc văn phòng, đất xây dựng công trình sản xuất, đất sân bãi sản xuất, đất xây dựng khu ở tập thể cho công nhân, đất cây xanh thể dục thể thao, ao nước sản xuất, đất sân bãi để xe chuyên dụng, đất giao thông, hành lang kỹ thuật, khu xử lý nước thải.

- Các bản vẽ: Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

- Đây là tài liệu tham khảo rất hữu ích trong việc lập ý tưởng quy hoạch các khu vực tương tự hoặc sử dụng làm tài liệu cơ sở trong các đồ án môn học chuyên ngành quy hoạch xây dựng và hạ tầng kỹ thuật. 

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg)

Nhấp chọn Gửi yêu cầu tài liệu đến ban quản trị nếu muốn có đầy đủ hồ sơ của dự án.

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]