Quy hoạch chi tiết 1/500 trụ sở làm việc chi cục thi hành án dân sự Huyện Yên Hưng- Quảng Ninhvới các đặc điểm sau:

- Diện tích: 0.355  Ha

- Tỷ lệ bản đồ: 1/500

- Sử dụng đất : nhà làm việc, gara ô tô nhà để xe, nhà bảo vệ, trạm điện, trạm xử lý nước, sân cầu lông, bồn hoa cây cảnh, đường giao thông, cổng, kho vật chứng, bãi vật chứng.

- Các bản vẽ: Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất.

- Đây là tài liệu tham khảo rất hữu ích trong việc lập ý tưởng quy hoạch các khu vực tương tự hoặc sử dụng làm tài liệu cơ sở trong các đồ án môn học chuyên ngành quy hoạch xây dựng và hạ tầng kỹ thuật. 

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg)

Nhấp chọn Gửi yêu cầu tài liệu đến ban quản trị nếu muốn có đầy đủ hồ sơ của dự án.

Date published: 21.04.2015 | 09:56
Available in Ebook
Đồ án dự thi - Phương án ý tưởng
40 EP

Quy hoạch chi tiết 1/500 trụ sở làm việc chi cục thi hành án dân sự Huyện Yên Hưng- Quảng ninh

Quy hoạch chi tiết 1/500 trụ sở làm việc chi cục thi hành án dân sự Huyện Yên Hưng- Quảng Ninhvới các đặc điểm sau:

- Diện tích: 0.355  Ha

- Tỷ lệ bản đồ: 1/500

- Sử dụng đất : nhà làm việc, gara ô tô nhà để xe, nhà bảo vệ, trạm điện, trạm xử lý nước, sân cầu lông, bồn hoa cây cảnh, đường giao thông, cổng, kho vật chứng, bãi vật chứng.

- Các bản vẽ: Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất.

- Đây là tài liệu tham khảo rất hữu ích trong việc lập ý tưởng quy hoạch các khu vực tương tự hoặc sử dụng làm tài liệu cơ sở trong các đồ án môn học chuyên ngành quy hoạch xây dựng và hạ tầng kỹ thuật. 

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg)

Nhấp chọn Gửi yêu cầu tài liệu đến ban quản trị nếu muốn có đầy đủ hồ sơ của dự án.

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]