Quy hoạch chi tiết 1/500 Trung tâm hướng nghiệp dạy nghề và giới thiệu việc làm thanh niên Huyện Yên Hưng-Quảng Ninhvới các đặc điểm sau:

- Diện tích: 2,3559 Ha

- Tỷ lệ bản đồ: 1/500

- Danh mục công trình xây dựng: khu hiệu bộ, giảng đường, nhà hội trường giao dịch việc làm, nhà thực hành, nhà ăn cantin, nhà ký túc xá, đất giao thông, đất cây xanh, đất thể dục thể thao.

- Các bản vẽ: Bản đồ quy tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan, bản đồ quy hoạch thiết kế đô thị, bản đồ quy hoạch sử dụng đất.

- Đây là tài liệu tham khảo rất hữu ích trong việc lập ý tưởng quy hoạch các khu vực tương tự hoặc sử dụng làm tài liệu cơ sở trong các đồ án môn học chuyên ngành quy hoạch xây dựng và hạ tầng kỹ thuật. 

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg)

Nhấp chọn Gửi yêu cầu tài liệu đến ban quản trị nếu muốn có đầy đủ hồ sơ của dự án.

 

Date published: 14.04.2015 | 09:48
Available in Ebook
Đồ án dự thi - Phương án ý tưởng
60 EP

Quy hoạch chi tiết 1/500 Trung tâm hướng nghiệp dạy nghề và giới thiệu việc làm thanh niên Huyện Yên Hưng-Quảng Ninh

Quy hoạch chi tiết 1/500 Trung tâm hướng nghiệp dạy nghề và giới thiệu việc làm thanh niên Huyện Yên Hưng-Quảng Ninhvới các đặc điểm sau:

- Diện tích: 2,3559 Ha

- Tỷ lệ bản đồ: 1/500

- Danh mục công trình xây dựng: khu hiệu bộ, giảng đường, nhà hội trường giao dịch việc làm, nhà thực hành, nhà ăn cantin, nhà ký túc xá, đất giao thông, đất cây xanh, đất thể dục thể thao.

- Các bản vẽ: Bản đồ quy tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan, bản đồ quy hoạch thiết kế đô thị, bản đồ quy hoạch sử dụng đất.

- Đây là tài liệu tham khảo rất hữu ích trong việc lập ý tưởng quy hoạch các khu vực tương tự hoặc sử dụng làm tài liệu cơ sở trong các đồ án môn học chuyên ngành quy hoạch xây dựng và hạ tầng kỹ thuật. 

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg)

Nhấp chọn Gửi yêu cầu tài liệu đến ban quản trị nếu muốn có đầy đủ hồ sơ của dự án.

 

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]