Quy hoạch chi tiết 1/500 trường trung cấp nghề xây dựng và công nghiệp Yên Hưng- Quảng Ninhvới các đặc điểm sau:

- Diện tích: 12.6  Ha

- Tỷ lệ bản đồ: 1/500

- Sử dụng đất : giảng đường, thư viện, hội trường 500 chỗ, nhà hiệu bộ, nhà xưởng thực hành, nhà đa năng có mái, nhà bảo vệ, gara để xe, khu ký túc xá.

- Đây là tài liệu tham khảo rất hữu ích trong việc lập ý tưởng quy hoạch các khu vực tương tự hoặc sử dụng làm tài liệu cơ sở trong các đồ án môn học chuyên ngành quy hoạch xây dựng và hạ tầng kỹ thuật. 

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg)

Nhấp chọn Gửi yêu cầu tài liệu đến ban quản trị nếu muốn có đầy đủ hồ sơ của dự án.

 

Date published: 21.04.2015 | 11:32
Available in Ebook
Đồ án dự thi - Phương án ý tưởng
50 EP

Quy hoạch chi tiết 1/500 trường trung cấp nghề xây dựng và công nghiệp Yên Hưng- Quảng Ninh

Quy hoạch chi tiết 1/500 trường trung cấp nghề xây dựng và công nghiệp Yên Hưng- Quảng Ninhvới các đặc điểm sau:

- Diện tích: 12.6  Ha

- Tỷ lệ bản đồ: 1/500

- Sử dụng đất : giảng đường, thư viện, hội trường 500 chỗ, nhà hiệu bộ, nhà xưởng thực hành, nhà đa năng có mái, nhà bảo vệ, gara để xe, khu ký túc xá.

- Đây là tài liệu tham khảo rất hữu ích trong việc lập ý tưởng quy hoạch các khu vực tương tự hoặc sử dụng làm tài liệu cơ sở trong các đồ án môn học chuyên ngành quy hoạch xây dựng và hạ tầng kỹ thuật. 

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg)

Nhấp chọn Gửi yêu cầu tài liệu đến ban quản trị nếu muốn có đầy đủ hồ sơ của dự án.

 

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]