0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu du lịch sinh thái Thác Trời xã Xuân Bắc, huyện Xuân Lộc - tỉnh Đồng Nai

Định dạng tài liệu: (.doc), (.jpg), (.pdf)

Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu du lịch sinh thái Thác Trời xã Xuân Bắc, huyện Xuân Lộc - tỉnh Đồng Nai

 - Theo định hướng phát triển kinh tế xã hội tỉnh Đồng Nai và Quy họach Tổng thể kinh tế xã hội huyện Xuân lộc thì việc khai thác tiềm năng kinh thế du lịch cho các vùng đất có điều kiện thiên nhiên, địa hình huận lợi thuận lợi để tạo đà phát triển kinh tế xã hội cho tòan khu vực là hết sức cần thiết. Quy họach chi tíết Khu Du lịch Sinh thái Thác Trời tỷ lệ 1/2000 tại xã Xuân Bắc huyện Xuân lộc tỉnh Đồng nai cũng đã được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt tại quyết định số 3259/2005/QD- CT- UBND ngày 21-9-2005.

- Đồ án được phê duyệt tại Quyết định số 208/QĐ-UBND ngày 30 tháng 01 năm 2009

Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu du lịch sinh thái Thác Trời xã Xuân Bắc, huyện Xuân Lộc - tỉnh Đồng Nai

 - Mục tiêu của đồ án đó là: Hình thành khu du lịch sinh thái Thác Trời, phục vụ cho nhu cầu du lịch, nghỉ ngơi, giải trí cho khu dân cư trong địa bàn tỉnh Đồng Nai cũng như dân cư các tỉnh bạn, phù hợp hệ thống tuyến du lịch trên địa bàn Tỉnh Đồng Nai. Tạo cơ sở pháp lý cho việc tiến hành thực hiện triển khai các dự án xây dựng hạtầng kỹ thuật và các công trình dịch vụ, thực hiện việc quản lý trên một định hướng phát triển cụ thể và hợp lý. Cụ thể hóa định hướng phát triển không gian quy họach khu du lịch Thác Trời tại xã Xuân Bắc, huyện Xuân Lộc, đảm bảo cho việc phát triển hài hòa, bền vững bảo vệ tốt môi trường sinh thái…

* Thời điểm lập quy hoạch: năm 2009

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu du lịch sinh thái Thác Trời xã Xuân Bắc, huyện Xuân Lộc - tỉnh Đồng Nai

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu du lịch sinh thái Thác Trời xã Xuân Bắc, huyện Xuân Lộc - tỉnh Đồng Nai

 - Bản vẽ:

+ Bản vẽ hiện trạng HTKT và đánh giá đất xây dựng

+ Bản vẽ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

+ Bản vẽ quy hoạch phát triển giao thông

+ Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

+ Bản vẽ tổng hợp đường dây đường ống

(quynhtrinh-Acvn6789)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi