Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Phần 1: Chỉ dẫn kỹ thuật thi công

- Chỉ dẫn kỹ thuật thi công hạng mục Giao thông, san nền, thoát nước mưa

- Chỉ dẫn kỹ thuật thi công hạng mục Cấp nước

- Chỉ dẫn kỹ thuật thi công hạng mục Thoát nước thải

- Chỉ dẫn kỹ thuật thi công hạng mục Cấp điện sinh hoạt

- Chỉ dẫn kỹ thuật thi công hạng mục Cấp điện chiếu sáng

- Chỉ dần kỹ thuật thi công hạng mục Thông tin liên lạc

*) Phần 2: Quy trình bảo trì

- Quy trình bảo trì hạng mục Giao thông, san nền, thoát nước mưa

- Quy trình bảo trì hạng mục Cấp nước

- Quy trình bảo trì hạng mục Thoát nước thải

- Quy trình bảo trì hạng mục Cấp điện sinh hoạt

- Quy trình bảo trì hạng mục Cấp điện chiếu sáng

- Quy trình bảo trì hạng mục Thông tin liên lạc

Định dạng tài liệu: thuyết minh file (.doc)

 (hntt-Acvn11)

Date published: 18.03.2020 | 12:36
Available in Ebook
Hà Nội
200 EP

Chỉ dẫn kỹ thuật thi công và quy trình bảo trì hệ thống các hạng mục hạ tầng kĩ thuật khu đô thị, khu công nghiệp

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Phần 1: Chỉ dẫn kỹ thuật thi công

- Chỉ dẫn kỹ thuật thi công hạng mục Giao thông, san nền, thoát nước mưa

- Chỉ dẫn kỹ thuật thi công hạng mục Cấp nước

- Chỉ dẫn kỹ thuật thi công hạng mục Thoát nước thải

- Chỉ dẫn kỹ thuật thi công hạng mục Cấp điện sinh hoạt

- Chỉ dẫn kỹ thuật thi công hạng mục Cấp điện chiếu sáng

- Chỉ dần kỹ thuật thi công hạng mục Thông tin liên lạc

*) Phần 2: Quy trình bảo trì

- Quy trình bảo trì hạng mục Giao thông, san nền, thoát nước mưa

- Quy trình bảo trì hạng mục Cấp nước

- Quy trình bảo trì hạng mục Thoát nước thải

- Quy trình bảo trì hạng mục Cấp điện sinh hoạt

- Quy trình bảo trì hạng mục Cấp điện chiếu sáng

- Quy trình bảo trì hạng mục Thông tin liên lạc

Định dạng tài liệu: thuyết minh file (.doc)

 (hntt-Acvn11)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]