0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Điều chỉnh quy hoạch vùng thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*Thuyết minh:

Thuyết minh tóm tắt

*Bản vẽ file cad:

QH-01: Bản vẽ hiện trạng giao thông

QH-02: Bản vẽ quy hoạch giao thông

*Bản vẽ file pdf:

QH-02: Sơ đồ hiện trạng tổng hợp vùng Hà Nội

QH-03: Sơ đồ hiện trạng hệ thống giao thông vùng Hà Nội

QH-04: Sơ đồ hiện trạng chuẩn bị kỹ thuật vùng Hà Nôi

QH-05: Sơ đồ hiện trạng cấp nước vùng Hà Nôi

QH-06: Sơ đồ hiện trạng cấp điện, thôn tin liên lạc vùng Hà Nôi

QH-07: Sơ đồ hiện trạng chuẩn bị kỹ thuật vùng Hà Nôi

QH-08: Sơ đồ hiện trạng thoát nước thải và vệ sinh môi trường vùng Hà Nôi

QH-09: Sơ đồ định hướng không gian cảnh quan vùng Hà Nội

QH-10: Sơ đồ định hướng giao thông vùng Hà Nội

QH-11: Sơ đồ định hướng chuẩn bị kỹ thuật vùng Hà Nội

QH-12: Sơ đồ định hướng cấp nước vùng Hà  Nội

QH-13: Sơ đồ định hướng cấp điện và thông tin liên lạc vùng Hà Nội

QH-14: Sơ đồ định hướng thoát nước thải và vệ sinh môi trường vùng Hà Nội

QH-15: Sơ đồ đánh giá tác động môi trường chiến lược vùng Hà Nội

*Bản vẽ file png:

QH-01: Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất

QH-16: Sơ đồ phát triển không gian vùng

QH-17: Sơ đồ định hướng hệ thống đô thị vùng

QH-18: Sơ đồ định hướng hệ thống nông nghiệp vùng

QH-19: Sơ đồ định hướng hệ thống công nghiệp vùng

QH-20: Sơ đồ định hướng hệ thống trung tâm thương mại vùng

QH-21: Sơ đồ định hướng hệ thống trung tâm giáo dục đào tạo vùng

QH-22: Sơ đồ định hướng hệ thống trung tâm y tế vùng

QH-23: Sơ đồ định hướng hệ thống du lịch vùng

QH-24: Sơ đồ định hướng bảo tồn di sản thiên nhiên, văn hóa, lịch sử và cảnh quan vùng

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg), file ảnh(.png) và thuyết minh file word

(3ae-acvn13)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi