TCVN 9275:2012 Màng biển báo phản quang - phương pháp xác định hệ số phản quang dùng cấu hình đồng phẳng
0 EP
TCVN 9273:2012 phương tiện đường sắt đô thị khổ đường 1435 mm - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
0 EP
TCVN 9250:2012 Trung tâm dữ liệu - yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật viễn thông
0 EP
TCVN 9067-2:2012 tấm trải chống thấm trên cơ sở bitum biến tính - phương pháp thử - phần 2: xác định độ bền chọc thủng động
0 EP
QCVN 38:2011/BGTVT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kiểm tra và chế tạo công ten nơ vận chuyển trên các phương tiện vận tải
0 EP
QCVN 39:2011/BGTVT  quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường thủy nội địa việt nam
0 EP
QCVN 17:2011/BGTVT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy phạm ngăn ngừa ô nhiễm do phương tiện thủy nội địa
0 EP
QCVN 15:2011/BGTVT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện giao thông đường sắt khi kiểm tra định kỳ
0 EP
QCVN 14:2011/BGTVT về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe mô tô, xe gắn máy
0 EP
QCVN 13:2011/BGTVT về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe máy chuyên dùng
0 EP
QCVN 12:2011/BGTVT về sai số cho phép và làm tròn số đối với kích thước, khối lượng của xe cơ giới
0 EP
QCVN 11:2011/BGTVT về chất lượng an toàn kỹ thuật đối với rơ moóc và sơ mi rơ moóc
0 EP
QCVN 10:2011/BGTVT về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ô tô khách thành phố
0 EP
QCVN 09:2011/BGTVT về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ô tô
0 EP
QCVN 08:2011/BGTVT về khai thác đường sắt
0 EP
QCVN 07:2011/BGTVT về chạy tàu và công tác dồn đường sắt
0 EP
QCVN 45:2012/BGTVT Về bến xe khách
0 EP
QCVN 43:2012/BGTVT Về trạm dừng nghỉ đường bộ
0 EP
TCVN-8788-2011- Sơn tín hiệu giao thông-Sơn vạch đường hệ dung môi và hệ nước- Quy trình thi công và nghiệm thu
0 EP
22TCN-262-2000  Quy trình khảo sát thiết kế nền đường ô tô đắp trên đất yếu
0 EP
11-TCN-21-2006- Quy pham trang bi dien-PhanIV-Bao ve va tu dong
15 EP
11-TCN-20-2006- Quy phạm trang bị điện- Phần 3: Trang bị phân phối và trạm biến áp
15 EP
11-TCN-19-2006- Quy phạm trang bị điện- Phần 2: Hệ thống đường dẫn điện
15 EP
11-TCN-18-2006- Quy phạm trang bị điện- Phần 1: Quy định chung
15 EP
QCVN 09-2013- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả
0 EP
Trang 1/6
1
... 6
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]