0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
15 EP
11-TCN-19-2006- Quy phạm trang bị điện- Phần 2: Hệ thống đường dẫn điện

- Quy phạm trang bị điện- Phần 2- Hệ thống đường dẫn điện bao gồm 5 mục sau:

+ Hệ dẫn điện nhỏ điện áp đến 1KV

+ Hệ dẫn điện điện áp đến 35KV

+ Đường cáp lực điện áp đến 220KV

+ Đường dây tải điện trên không điện áp đên 1KV

+ Đường dây tải điện trên không điện áp trên 1KV đến 500KV

ht-nth

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi