Tiêu chuẩn này quy định những yêu cầu kỹ thuật về vật liệu và công nghệ chế tạo hỗn hợp bê tông nhựa, công nghệ thi công, kiểm tra, giám sát và nghiệm thu các lớp mặt đường bê tông nhựa theo ph
Date published: 13.03.2014 | 14:48
Available in Ebook
Hạ tầng kỹ thuật
0 EP

22TCN 249-98 Quy trình công nghệ thi công và nghiệm thu mặt đường bê tông nhựa

 

Tiêu chuẩn này quy định những yêu cầu kỹ thuật về vật liệu và công nghệ chế tạo hỗn hợp bê tông nhựa, công nghệ thi công, kiểm tra, giám sát và nghiệm thu các lớp mặt đường bê tông nhựa theo phương pháp rải nóng.

(hmc)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]