22TCN/171/87/BGTVT Quy trình khảo sát địa chất công trình và thiết kế biện pháp ổn định nền đường vùng có hoạt động trượt, sụt lở
Date published: 10.01.2014 | 21:36
Available in Ebook
Hạ tầng kỹ thuật
0 EP

22TCN/171/87/BGTVT Quy trình khảo sát địa chất công trình và thiết kế biện pháp ổn định nền đường vùng có hoạt động trượt, sụt lở

\r\n Tiêu chuẩn quy định những điều khoản về khảo sát địa chất công trình trong vùng có hoạt động trượt, sụt lở và về thiết kế những biện pháp ổn định có thể vận dụng được để làm cơ sở tiếp tục thiết kế và thi công các công trình cụ thể để ổn định nền đường sau này.

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]