0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
0 EP
Nghị định số 39/2010/NĐ-CP Về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị.

Nghị định này quy định về quản lý không gian xây dựng ngầm tại các đô thị ở Việt Nam. Các tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động có liên quan đến không gian xây dựng ngầm đô thị ở Việt Nam phải tuân thủ quy định của Nghị định này và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi