Nghị định số 39/2010/NĐ-CP Về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị.
Date published: 27.11.2013 | 08:51
Available in Ebook
Hạ tầng kỹ thuật
0 EP

Nghị định số 39/2010/NĐ-CP Về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị.

Nghị định này quy định về quản lý không gian xây dựng ngầm tại các đô thị ở Việt Nam. Các tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động có liên quan đến không gian xây dựng ngầm đô thị ở Việt Nam phải tuân thủ quy định của Nghị định này và các quy định pháp luật khác có liên quan.

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]