Quy chuẩn Việt Nam số 07/2010/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị
Date published: 08.01.2014 | 20:02
Available in Ebook
Hạ tầng kỹ thuật
0 EP

Quy chuẩn Việt Nam số 07/2010/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị

Quy chuẩn này qui định các yêu cầu kỹ thuật bắt buộc phải tuân thủ trong đầu tư và

xây dựng mới, cải tạo hoặc nâng cấp các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị.

 

Các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị được nêu trong Quy chuẩn này gồm:

- Hệ thống các công trình giao thông đô thị;

- Hệ thống các công trình cấp nước đô thị;

- Hệ thống các công trình thoát nước đô thị;

- Hệ thống các công trình cấp điện đô thị;

- Hệ thống các công trình cấp xăng dầu và khí đốt đô thị;

- Hệ thống các công trình chiếu sáng đô thị;

- Hệ thống các công trình thông tin đô thị;

- Hệ thống thu gom, phân loại, xử lý chất thải rắn và nhà vệ sinh công cộng;

- Nhà tang lễ và nghĩa trang đô thị.

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]