Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu phải tuân theo khi thi công và nghiệm thu công tác đất theo phương pháp khô (bằng máy đào, xúc…), phương pháp ướt (bằng cơ giới thuỷ lực…), phương pháp khoan nổ m
Date published: 26.03.2014 | 10:59
Available in Ebook
Hạ tầng kỹ thuật
0 EP

TCVN 4447:2012 Công tác đất – Thi công và nghiệm thu

 

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu phải tuân theo khi thi công và nghiệm thu công tác đất theo phương pháp khô (bằng máy đào, xúc…), phương pháp ướt (bằng cơ giới thuỷ lực…), phương pháp khoan nổ mìn trong xây dựng, cải tạo nhà và công trình.

(hmc)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]