Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật cơ bản về hạ tầng kỹ thuật viễn thông đối với các trung tâm dữ liệu tại Việt Nam
Date published: 13.07.2015 | 07:41
Available in Ebook
Hạ tầng kỹ thuật
0 EP

TCVN 9250:2012 Trung tâm dữ liệu - yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật viễn thông

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật cơ bản về hạ tầng kỹ thuật viễn thông đối với các trung tâm dữ liệu tại Việt Nam

 

(kd)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]