TCXD 233:1999 Các chỉ tiêu lựa chọn nguồn nước mặt - nước ngầm phục vụ cho hệ thống cấp nước sinh hoạt
Date published: 15.11.2013 | 14:59
Available in Ebook
Hạ tầng kỹ thuật
0 EP

TCXD 233:1999 Các chỉ tiêu lựa chọn nguồn nước mặt - nước ngầm phục vụ cho hệ thống cấp nước sinh hoạt

Tiêu chuẩn này dùng để đánh giá,so sánh lựa chọn nguồn nước thô khi nghiên cứu tiền khả thi,báo cáo tiền khả thi khi xây dựng các dự án cấp nước sinh hoạt. Tiêu chuẩn này không áp dụng trong các linh vực cấp nước công nghiệp,nông nghiệp,nuôi trồng thủy sản và nước khoáng.

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]