0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
0 EP
TCXDVN 33:2006 Cấp nước-Mạng lưới đường ống và công trình -Tiêu chuẩn thiết kế.

Tiêu chuẩn này được áp dụng để thiết kế xây dựng mới hoặc cải tạo mở rộng các hệ thống cấp nước đô thị,các điểm dân cư nông thôn và các khu công nghiệp.

Tên văn bản : TCXDVN 33:2006  “Cấp nước – Mạng lưới đường ống và công trình –Tiêu chuẩn thiết kế”

Cơ quan ban hành : Chính Phủ.

Ngày ban hành: Ngày 17 tháng 3 năm 2006.

Ngày hiệu lực : 1 tháng 4 năm 2006.

Ngày hết hiệu lực:

Ghi chú: 1-Khi thiết kế hệ thống cấp nước còn phải tuân theo các tiêu chuẩn quy phạm có lien quan khác do nhà nước ban hành.

               2- Tiêu chuẩn về cấp nước chữa cháy lấy theo TCVN 2622:1995.

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi