Thông tư số 11/2010/TT-BXD Hướng dẫn về quảnl ý cơ sở dự liệu công trình ngầm đô thị
Date published: 16.01.2014 | 09:37
Available in Ebook
Hạ tầng kỹ thuật
0 EP

Thông tư số 11/2010/TT-BXD Hướng dẫn về quản lý cơ sở dự liệu công trình ngầm đô thị

Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có liên quan đến dữ liệu công trình ngầm đô thị tại Việt Nam. Đối với dữ liệu công trình ngầm phục vụ mục đích an ninh, quốc phòng tuân thủ theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]