0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
0 EP
Tiêu chuẩn ngành 14TCN 145-2005 Hướng dẫn lập đề cương khảo sát thiết kế công trình thuỷ lợi

Hướng dẫn này đưa ra yêu cầu, nội dung lập Đề cương khảo sát, thiết kế công trình thuỷ lợi các giai đoạn: lập BCNCTKT, BCNCKT, TKKT-TDT các dự án và công trình thuỷ lợi do nghành Nông nghiệp và phát triển nông thôn quản lý (hmc)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi