Tiêu chuẩn ngành, 22TCN 223-1995, 223-95, Áo đường cứng đường ô tô, Tiêu chuẩn thiết kế, Áo đường cứng, đường ô tô, bê tông xi măng, bê tông nhựa, mặt đương, kết cấu áo đường
Date published: 16.01.2014 | 22:46
Available in Ebook
Hạ tầng kỹ thuật
0 EP

Tiêu chuẩn ngành 22TCN 223-1995 Áo đường cứng đường ô tô-Tiêu chuẩn thiết kế

Tiêu chuẩn này được áp dụng để thiết kế áo đường cứng đường ô tô trong các trường hợp:

-Mặt đường bê tông xi măng đổ tại chỗ đặt trên lớp mỏng bằng các loại vật liệu khác nhau

-Móng bê tông xi măng dưới lớp mặt bê tông nhựa

-Mặt đường bê tông xi măng lắp ghép  

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]