0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
0 EP
Tiêu chuẩn ngành 22TCN 223-1995 Áo đường cứng đường ô tô-Tiêu chuẩn thiết kế

Tiêu chuẩn này được áp dụng để thiết kế áo đường cứng đường ô tô trong các trường hợp:

-Mặt đường bê tông xi măng đổ tại chỗ đặt trên lớp mỏng bằng các loại vật liệu khác nhau

-Móng bê tông xi măng dưới lớp mặt bê tông nhựa

-Mặt đường bê tông xi măng lắp ghép  

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi
Ý kiến bạn đọc: