Tiêu chuẩn ngành, 22TCN 237-01, Điều lệ báo hiệu đường bộ, Điều lệ báo hiệu, đường bộ, điều khiển giao thông, tín hiệu giao thông,
Date published: 16.01.2014 | 22:39
Available in Ebook
Hạ tầng kỹ thuật
0 EP

Tiêu chuẩn ngành 22TCN 237-01 Điều lệ báo hiệu đường bộ

Bản "Điều lệ báo hiệu đường bộ" này thay thế cho Điều lệ báo hiệu đường bộ (22-TCN 237-97) ban hành theo Quyết định số 3618/QĐ-BGTVT ngày 31-12-1998 của Bộ Giao thông vận tải.               

Hệ thống báo hiệu đường bộ qui định trong Điều lệ này là tất cả những phương tiện dùng để báo hiệu, chỉ dẫn, báo lệnh hoặc điều khiển sự đi lại trên đường bộ bao gồm: Hiệu lệnh của người điều khiển giao thông, tín hiệu đèn giao thông, biển báo hiệu, đảo giao thông, vạch kẻ đường và các dấu hiệu khác trên đường, cọc tiêu, cột kilômét, mốc lộ giới, hoặc tường bảo vệ, hàng rào chắn.

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]