Tiêu chuẩn ngành, 22TCN 248-98, 248-1998, Vải địa kỹ thuật, nền đắp trên đất yếu, Vải địa kỹ thuật, đất yếu, nền đắp, thi công, nghiệm thu,
Date published: 16.01.2014 | 22:54
Available in Ebook
Hạ tầng kỹ thuật
15 EP

Tiêu chuẩn ngành 22TCN 248-98 Vải địa kỹ thuật trong xây dựng nền đắp trên đất yếu

Tiêu chuẩn này áp dụng cho tính toán thiết kế, thi công và nghiệm thu công trình ứng dụng vải địa kỹ thuật trong xây dựng nền đắp trên đất yếu.

Nội dung thiết kế chỉ quy định việc chọn tải, những tính toán cần thiết cho việc xác định vị trí đặt vải và số lớp vải để tăng cường mức độ ổn định của nền đắp trên đất yếu. Còn các vấn đề về tính toán lún, thấm lọc, bảo vệ và gia cường mái dốc không quy định ở đây

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]